Velkommen til nettsiden vår!

Oppdatert: 6. juli 2020


Nå gleder vi oss til å presentere høyst aktuelt stoff om helse så vel som personlig utvikling – de henger nøye sammen mener vi. Vi vil gå i dybden i aktuell helseproblematikk, ofte med kritisk blikk på det bestående medisinske paradigme, men først og fremst for å dele kunnskap som du kan ha nytte av for å få flere friske år på jorden.

Vi ser frem til den dagen vi har et helsevesen som er basert på årsaksrettet og helhetlig tenkning, i motsetning til dagens sykevesen som har så mange diagnoser og spesialister at de fleste for lengst har mistet oversikten. Flere og større sykehus gjør oss ikke friskere, ei heller at vi blir avhengig av velfylt medisin-dosett før vi blir 60 år. Vi håper derfor at vi med vår nettside kan være en av flere bekker små som blir til en flod som skyller bort utdatert tankegods og fremtvinger de nødvendige endringer.

Vi har beveget oss langt bort fra den helhetlige og årsaksrettede tilnærmingen til helse som verdens mange naturmedisinske og filosofiske tradisjoner er basert på. Den hvite mann trodde han var suveren da han underla seg jordens kontinenter med sverd og våpen i hånd for noen få hundre år siden. Han ville utvikle et samfunn basert på vestens mekaniske vitenskap og rasjonelle tenkning. Grådighet og herskertrang var drivkraften. Kunnskapen om vårt dypere selv overlot han til kirken. Resultatet ser vi i dag: en verden preget av frykt og usikkerhet om det meste. Vi føler oss fjernere enn noen gang naturen og universet vi er en integrert del av. Vår dumskap har langt på vei brakt oss inn i en utvikling som har blitt ødeleggende for både folk og fe, natur og miljø. Heldigvis er vi mange som mener tiden er moden for å velge en ny vei. Vi må gjøre oss selv og planeten vi bor på frisk igjen. Det krever bare at vi våkner opp og gjør noe. Forbrukermakten er stor, og mye kan gjøres bare ved å ta andre valg i hverdagen.

Det er lett å skylde på andre for stagnasjonen i å skape et friskere og mer bevisst samfunn, som et stivbeint og lite progressivt system av offentlige instanser og eksperter som gjør sitt beste for å opprettholde status quo: Dogmatiske kostholdsråd og medisinske protokoller som for lengst har gått ut på dato. Det er lett å skylde på de store selskapene som masseproduserer næringsfattig og dårlig mat. Det er lett å skylde på legemiddelindustrien som tjener sine penger på sykdommen som følger i kjølvannet av dårlig mat og usunn livsstil. Men har vi fortjent bedre når vi ikke bryr oss om å ta ansvar for egen helse?

Så lenge vi ikke er opptatte av å se sammenhengen mellom mat, livsstil og miljø, og vår egen helse og utvikling, må vi ta følgene. Kroppslig og fysisk ubehag, så vel som våre nærmestes for tidlige død, vil stadig minne oss på at vi ikke har noen annet valg enn å våkne opp og gjøre ting annerledes.

Det er godt nytt at det fortsatt er mange veier til Rom. Det er mange veier til helse, personlig utvikling og økt bevissthet. Det er også et personlig valg om en vil gå en vei i det hele tatt for å bli friskere og mer bevisst, eller om en vil overlate til ”big business” og samfunnets autoriteter å definere hva som er god mat og medisin. For noen kan det fortone seg tryggest å holde på sin hardt tilkjempede diagnose. Kanskje den gir de rettighetene i trygdesystemet de de føler de må ha for å klare seg. Når en er trett av å være trøtt, og sliten av smerter og vondter, vil de fleste likevel ønske en forandring.

I dag kan en med basis i forskning argumentere for nær sagt hvilket som helst syn innen ernæring og medisin. Det samme om hva som kommer først: Ånd eller materie? Hvilket syn du selv vil forsvare avhenger til syvende sist av hvilket verdensbilde du har, og hva du velger å tro på. Det mener vi.

Vi ønsker derfor ikke å overbevise deg om at vi har rett, eller bruke tid på å argumenter med de som ønsker å forsvare og bevare det bestående.

Vi vil dele kunnskap og inspirasjon med de som deler vår visjon om at måten vi produserer og tilbereder mat, og hvordan utviklingen påvirker mennesket og miljøet, må gå i retning av økt friskhet og bevissthet – ikke det motsatte.

Vår vei inkluderer å lære av gamle kunnskapstradisjoner, anvende forskning og erfaringer som understøtter en mer årsaksrettet og holistisk medisin, og ikke minst at kosthold og medisin må være tilpasset den enkeltes unike biokjemi og livshistorie.

Vår nettside er for alle som ønsker råd, kunnskap og inspirasjon for å bli mer frisk og vital. Vår nettside er for de som ønsker å ekspandere sin bevissthet for å finne større fred og klarhet i seg selv.

Frisk og bevisst er for de som mener tiden er inne for en utvikling på jorden som er i pakt med, og ikke mot naturens eviggyldige lover.

Takk for at du følger med oss.


173 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle